Maqaa hiriira nagaatiin gochaalee raawwataman irraa hawaasni akka of-eegu mootummaan naannichaa hubchiise

Finfinnee, Onkololeessa 3, 2010 (FBC) Mootummaan Naannoo Oromiyaa hawaasichi gochoota seeraan alaa hiriira waamaman irratti raawwatamanirraa akka of eeggatu hubachiise.

Hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa naanichaa Obbo Addisuu Araggaa Faanaa Biroodkaastiing Korporeetiif akka ibsanitti mootummaan naannichaa gaaffilee misoomaa fi bulchiinsa gaarii hawaasichi kaasu deebisuuf carraaqii olaanaa taasisaa jira.

Haata’u malee, tibbana ayyanota irreechaa magaalota Bishooftuu fi Buraayyuutti kabajaman irratti ergaa jeequmsaa dabarsaa qaamoleen muraasni akka turan eeraniiru.

Gochoota jeequmsaan alas alaabaa seeraan alaa fayyadamaa akka turan Obbo Addisuun himaniiru.

Guyyoota darbaniif ammoo namoonni seeraan alaa miira dargaggoo kakaasuun Shaashamannee fi Lixa Harargee Aanaa Buukeetti lubbuun namootaa akka darbu sababa ta’aniiru jedhan.

Kanaafuu ummanni qaamolee nageenya isaa booressuu fi walitti bu'iinsa hin barbaachisne keessa isa galchuu fedhu akka adda baafatu dhaamaniiru.

Qaamoleen rakkoo akkanaa uumaa turanis to'annaa jala oolaniiru jedhan.

Hawaasichi gochoota kanneen irraa ofiisaa eegee fi ittisee itti-gaafatamummaa isaa akka ba’atu waamicha dhiheessaniiru. Digaafee Daanyaachootu gabaase.