Kirkira lafaa daangaa Iiraanii fi Iiraaqitti mudateen lubbuun namoota 207 darbe

Finfinnee, Sadaasa 4,2010(FBC)-Daangaa Iiraanii fi Iiraaqirratti kirkirri lafaa mudate lubbuu namoota 207 balleessuun, kumni 2 fi dhibba 5 ammoo madaa’aniiru.

Dhaabbileen deeggarsaa akka jedhanitti, lammiilen 70,000 ta’an deeggarsa hataattamaa fi da’annaa barbaadu.

Kirkirichi maagniityuudii 7.3 ta’ee galmaa’era.

Lammiilee lubbuu isaanii dhaban keessaa irra caalan isaanii Iiraanota.

Hogganaan Hoggansa Sodaa Balaa Iiraan; Piir Hooseen Koolviivaand akka beeksisanitti, namoota miidhaman keessaa irra jireessi jiraattota magaalaa Saarpool Zahaabi.

Hoospitaalli magaalichaas lammiilee miidhaman kanneenif deeggarsa laachaa jira.

Gandoonni 8 hamaa akka miidhamanis ibsameera.

Balichaan, ibsaa, bilbillii fi geejibnis adda citeera.

Gama Iiraaqin balaa cimaan kan mudate magaalaa Darbandiikaan keessatti.

Kirkirichi lafarraa gadi keessotti kiilo meetira 33.9 tuqeera.

Iiraanii fi Iiraaqirra darbee Tuurk, Israa’eelii fi Kuweetis sochoosore.

Maddi; BBC