Pireezdaantiin Firaans Imaanu’eel Maakroon namoota gocha shororkaa Paarisiin miidhaman yaadatan

Finfinnee, Sadaasa 4, 2010 (FBC) Pireezdaantiin Firaans Imaanu’eel Maakroon namoota gocha shororkeessummaa Paaris 2015itti miidhaman yaadatan.

Boonbiin badee balleessaan dhukaafame kun namoota 130 ajjeesee baay’ee immoo miidheera.

Shakkamaan qoftichi balaa kanarraa hafe Salah Abduselaam hidhamee kan jiru yoo ta’u, akka of hin-ajjeefneef eegamaa jira.

Namni kun boombii Istaadiyamiitti, kaaffee fi ‘kilaba’-halkaniitti dhuka’e kanaaf mi’a dhiheessuu akka hin-oolle gabaafameera.

Namni kun Midiyaan Firaans akka gabaasetti hanga ammaatti al tokko qofa haasa’e; mana-murtiitti si’a ja’a dhihaatus mirga dubbachuu diduu qabuuf callisee akka jiru himameera.

Qorannoon isaarratti geggeffamaa jiru hanga Birraa 2019tti turuu akka danda’u gabaafameera.

Maakroon bakka gochi shororkeessummaa, ‘IS’ itti-gaafatamummaa isaa fudhate, kunniin itti raawwatamanitti sagantaa qophaa’e irratti argamaniiru.

Sagantaan inni jalqabaa Isteediyamii Biyyaalessaa Istaa de Firaans alatti bakka itti namoonni balleessaanii badan sadii tapha Firaansii fi Jarmanii giduutti geggeffamaa ture itti ol seenuu karaa dhabanii bakeetti balaa qaqqabsiisanitti geggeffame.

Pireezdaantiin Biyyattii duraanii Firaankooyis Hollaande taphicha irratti argamanii turan Maakroonii waliin sagantaa kanaarratti argamaniiru.

Madda: BBC