Uummanni Oromoo qa'ee isaarraa buqqa'e 603,933 ga'eera

Finfinnee, Sadaasa 4,2010(FBC) -Lammiilen Oromoo bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee keessa jiraataa turan 145,445, bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti daangaarra jiraataa kan turan ummanni 458,488 buqqa'eera jedhe Koomiishiniin Hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa.

Waliigalaan uummanni 603,933 ta'u hanga 04/03/2010tti qa'ee isaaniirra buqa'aniru.
 
Lammiilee manaa fi qa'ee isaanii irraa buqqa'an kanaaf ummanni gama deeggarsa lammiin lammiif taasisuun, cimsuu qaba jedhamuusaa Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Oromiyaa ibseera.
 
Mootummaan naannoo Oromiyaa koree ijaaruun karoora deebisanii dhaabuuf hojii keessa galuun sochii taasisaa jiraachun ni beekama.
 
Hanga ammaattis sochii taasiseen; 08/01/2010 irra kaasee hanga 01/3/2010tti Birriin 324,732,538 walitti qabamee lakkoofsa herreega baankii cufaatti galii ta'eera.
 
Biirichi akka beeksisetti, mootummaan Federaalaa deggarsi taasiise ga'aa ta'u baatus, midhaan nyaataa gosa adda addaa fi meeshaalee laatera.
 
Koomiishiniin Hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa akka ibsetti, mootummaan federaalaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo addaa itti kennuun kan hin hojjenne yoo ta'e miidhaan dhufuu malu salphaa hin ta'u.
 
Buqqa'uun lammii kan yaachisuu qabu kan Oromoof dhiifamu osoo hin taane, sababa kamiinuu biyya tokko keessatti gochi akkasii raawwatamuun mootummaa federaalaa yaaddessuu qaba jedheera.