Komii kaffaltii beenyaarratti ka’u furuuf wixineen labsii qophaa’e

Finfinnee, Sadaasa 4,2010(FBC)-Eejansiin Qindeessa Bu’uuraalee Misooma Federaalaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himetti, xiyyeeffannaan wixinee labsii qophaa’e lammiilee sababii misoomatiin kaafaman waaraan of dandeessisuudha.

Wixinichaan labsiin bara 1997 kaa’e; qonnaan bultoonni lafa isaaniirraa ka’an oomishti waggaa 5 jiddugaleessan kan qabamuuf hafee oomisha olaanaa waggaa 3tin qabamee waggaa 10n baay’ifamee herreeggama.

Bakka bu’aan daayreektara olaanaa eejansichaa obbo Salamoon Gabramadihin akka jedhanitti, wixineen labsichaa fandiin waaraan of dandeessistuu akka hundaa’u yaada kaasa.

Galii olaanaa kan argamsiisu oomishti fudraa fi mudraa boroos akkaataan ittiin herreeggamu wixinichaan kaa’ameera.

Wixinicharratti ummanni ega irratti mari’atee gabbateen booda, Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatti dhiyaatee kan ragga’u ta’a.

Raawwachiistun qajeelfamaas Mana Maree Ministirootaaf kan ergamu ta’uusaa Faasikaaw Taaddasaan gabaasera.