Raashiyaa fi Ameerikaan raayyaa isaanii Sooriyaadhaa baasuu qabu - Preezdaantiin Tuurk

Finfinnee, Sadaasa 5,2010(FBC)-Preezdaantiin Tuurk Reesiip Xayyib Erdoohaan Raashiyaa fi Ameerikaan raayyaa isaanii Sooriyaadhaa akka baasan gaafatan.

Preezdaant Traampii fi Vlaadmiir Puutiin walarganii yoo mari’atanitti, Sooriyaatti nagaa buusuuf waraanni fala akka hin taane waliigaluun isaanii ni yaadatama.

Preezdaantiin Tuurk, preezdaantonni lamaan wanni irratti waliigalanii fi waraanni fala hin ta’u jechuun isaanii naaf hin galle jedhan.

Preezdaant Reesiip Xayyib Erdoohaan mormii isaanii kan ibsan Puutiin waliin mari’achuuf gara Raashiyaa magaalaa Soochiitti imaluu isaanitiin dura.

Preezdaantiin Tuurk bara Faranjootaa kana keessa si'a arfaffaaf gara Soochii imalanii Puutiinin mari'achuu isaaniti.

Waraanni fala akka hin taane ega murteerra qaqqabanii dafanii loltoota isaanii baafachuu qabus jedhan.

Puutiinii fi Traamp yaa’ii Eesiyaa Paasifiik irratti walarganii dhimma Sooriyaarratti waliigaluun isaanii Erdoohaan garaa waan hanqate fakkaata.

Preezdaantonni biyyoota jajjaboo lamanaii paartileen siyaasaa fi qooda fudhattoonni Sooriyaa marii Jeeneevaarratti gaggeeffamurratti akka hirmaatanis waliigalaniiru.

Raashiyaan mootummaa Bashir al-Aasaad kan deeggartu yammuu ta’u, Ameerikaan ammoo Kuurdota YPG Sooriyaaf harka mirgaati.

Erdoohaan biyyoonni lamaanuu yaaduma jedhan malee raayyaa isaanii Sooriyaadhaa hin baasan jedhaniiru.

Ameerikaan Iiraaq gadhiistee akka baatu irra deddeebiin dubbachaa baate; garuu hin baane. Ammas amalli Ameerikaa sanuma jedhan preezdaantin Tuurk.

Maddi; Aljaziiraa