Muummeen ministiraa lammiilee Kuwaataar jiraatan mariisisan

Finfinnee, Sadaasa 5,2010(FBC)-Muummeen Ministiraa Haaylamaariyaam Dassaalany lammiilee Kuwaataar jiraatan mariisisan.

Muummeen ministiraa kaleessaa eegalee daawwii hojiitif Kwaataar jiru.

Obbo Haaylamaariyaam lammiileen kanneen deeggarsa hidha Haaromsaaf taasisaa jiraniif galatoonfatanii ammas jajjabaachuu akka qabu dhaamaniiru.

Mootummaanis deggarsa hawaasichaaf taasisu kan cimsu ta’uu himaniiru.

Rakkoo nageenyaa naannolee tokko tokkotti mudate hiikuuf mootummaan ummataa waliin qindoominaan irratti hojjechaa akka jiru kaasanii, diinagdeen biyyattii jiddu-galeessan 10.9n guddachuusaas ibsaniiru.

Hawaasni Kwaataar jiraatus gama isaaniitiin hojii mootummaan lammiileesaa Saawdii Arabiyaa turan gara biyyaatti deebisuuf  hojjete jajjabeessaa ta’uu kaasaniiru.

Manneen barnootaa 'koomuniitii' Kuwaataaritti akka banamaniif mootummaan deeggarsa akka taasisus gaafataniiru.