Sirni awwaalcha Koloneel Aliyyii gaggeeffame

Finfinnee, Sadaasa 5,2010(FBC)- Sirni awwaalcha Koloneel Aliyyii Cirrii aanaa Madda Walaabuu magaalaa Bidireetti har’a; Sadaasa 05, 2010 gaggeeffameera.

Sirni awwaalcha isaanitis kabaja gootummaa ol'aanadhaan akka geggeeffamu mootummaan naannoo Oromiyaa akkaataa koree hundeessen, hirmaannaa uammataatin raawwatameera.

Korichi hoggansa ol'aanaa irraa kan ijaarrame yammuu ta’u, mootummaan naannoo Oromiyaa baasii sirna kanaaf barbaachisu ramaduudhan socho'aa tureera.

Sirna awwaalchaarrattis qondaaltonni mootummaa naannichaa argamaniiru.

Koloneel Aliyyiin bakka gootonni Oromoo; Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Koloneel Aadam Jiloo itti awwaalamanitti awwaalamaniiru.

Gootni Oromoo Koloneel Haajii Aliyyii Cirrii, abbaan Dhoombir Sanbata; Sadaasa 02, 2010 ganama keessaa sa'aatii 1:30tti boqachuun isaanii ni yaadatama.