Saawdii fi Iiraan olaantummaarratti walfalmaa jiru

Finfinnee, Sadaasa 5,2010(FBC)- Saawdii fi Iiraan olaantummaa isaanii kabachiisuuf dorgommiirra jiru.

Olaantummaa isaanii kanas dirree ofiirratti osoo hin taane biyyoota biroorratti cinaadhan irree isaanii walitti muul’isaa jiru jedhame.

Ameerikaan bara Faranjootaa 2015 kaasee Saawdii deeggartee naannichatti dhiibbaa uumuu ega cimsitee, Iiraan dhimma nuukleeraa ishee dhiisuu baattus akka laaffisuu gootetti.

Ammammoo Saawdii Arabiyaan olaantummaa nananichaarratti qabdu muul’isuuf, muummee ministiraa Liibaanoos Saad Hariirii Riyaaditti ittisteetti jedhama.

Muummen ministirichaa garuu ani Saawdiin hin qabamneen, odichi soba ta’uu ibsa laataniiru.

Saawdiin Hezboollaah Liibaanoos keessa socho’u akka Iiraan deeggartutti quba qabdi. Iiraan garuu irra deddeebiin dhimmichi maqaa balleessaa akka ta’etti deebii laatti.

Saawdiin amma amma daangaa ofiirrayyuu dabartee dhimma biyyoota olla akka Iiraan, Sooriyaa fi Yamanitti hiixachaa jirti.

Maddi; Aljaziiraa