Balaa badanii balleessitoonni Naayijeeriyaatti qaqqabsiisaniin yoo xinnaate namoonni 50 ajjeeffaman

Finfinnee, Sadaasa 12, 2010 (FBC) Balaa balleessanii baduu Naayijeeriyaa Kaaba Bahaatti qaqqabeen yoo xinnaate namoonni 50 ajjeeffaman.

Balaan balleessanii baduu raawwatame kun masgiida bulchiinsa Adaamaawaa keessatti argamu irratti kan qaqqabe ta’uu Poolisiin Naayijeeriyaa beeksiseera.

Saaffilli umurii waggaa 17tti hiiqu Masgiida bulchiinsitti Magaalaa Bubii jedhamtu keessatti argamu boombii qaama isaa irratti kiyyeesse namoonni sagada ganamaaf bakka walitti qabamanitti dhoosuun miidhaa qaqqabsiseera.

Dubbi-himaan Poolisii Bulchiinsittii Abubakar Otmaan namoonni miidhaan olaanaa irra qaqqabe waan jiraniif baay’inni namoota du’anii dabaluu akka danda’u eeraniiru.

Saafilli kun sirna kadhannaa irratti nama hirmaatu fakkaatee gara Masgiidichaatti seenuun balaa kana qaqqabsiisuu isaati kan ibsame.

Balaa kanaaf hanga yoonaa gareen itti-gaafatamummaa isaa fudhate jiraachuu baatus, Naayijeeriyaatti balaan shororkaa irra deddeebiin qaqqabaa kan jiru Bokoo Haraamiin ta’uu beekamaadha.

Gareen shororkaa biyyattiitti balaa qaqqabsiisuu erga jalqabee kaasee yoo xinnaate namoonni 20 du’uunsaanii himameera.

Lammileen miliyoona 2 gadi hin-taane ammoo qe’ee jireenyaa isaanii irraa buqqa’aniiru.

Magaalaa Mubii A.L.A 2014tti Bokoo Haraam too’atee kan ture ta’us, Waraanni Naayijeeriyaa garee shororkaa kun bara 2015tti magaalattii akka gadhiisu godheera.

Madda: BBC fi Rooyitars