Xiyyaarri Humna Galaana irraa Ameerikaa kufee caccabe

Finfinnee, Sadaasa 13, 2010 (FBC) Xiyyaarri Humna Galaana irraa Ameerikaa galaana Jaappaan irratti balaan kufee caccabuu irra qaqqabeera.

Xiyyaarri galaana Jaappaan irratti kufee caccabe kana keessa hojjattoota balalii 11 fi imaltootni kaan akka turan himameera.

Xiyyaarichi gara doonii xiyyaara baatu ‘USS Ronald Reagan’ itti imalaa osoo jiruuti balaan kufee caccabuu kun kan irra qaqqabe Humna Galaanichaa akka beeksisetti.

Humni Galaanaa Ameerikaa yeroo dhihoodhaa as balaawwan gara-garaa kan irra-qaqqabe yoo ta’u, baatii Hagayyaa waggaa darbe dooniin ‘USS John McCain’ jedhamu naannoo Singaapooritti dhihootti ‘taankarii’ waliin waan walitti bu’eef lubbuun miseensota humna qilleensaa 10 darbuunsaa kan yaadatamudha.

Baatii lamaan duras dooniin ‘USS Fitzgerald’ jedhamu doonii mi’a fe’e ture waliin walitti-bu’uusaan lubbuun humna galaanaa 7 darbuunsaa hin-dagatamu.

Kana malees, lubbuu namaa kan hin-galaafanne ta'anis, doonii ‘USS Antietam’ irratti balaan walitti-bu’uu wal-fakkaataa qaqqabee kan ture yoo ta’u, baatii Caamsaa irratti dooniin ‘USS Lake Champlain’ doonii qurxummii kiyyeessu Kooriyaa Kibbaa waliin walitti-bu’eera.

Madda: www.bbc.com