Dooktar Dabratsiyoon itti aanaa preezdaantii naannoo Tigraay ta’uun muudaman

Finfinnee, Amajjii 2,2010(FBC) -Manni Maree Naannoo Tigraay Dooktar Dabratsiyoon Gabramikaa’eel itti aanaa preezdaantummaan muude.

Dooktar Dabratsiyoon heera naannichaatin miseensa mana maree waan hin taanef, preezdaantummaan muudamuu waan hin dandeenyefi itti aantummaan kan muudaman.

Haata’uutii kaabinee naannichaa hogganuu fi bakka preezdaantii bakka bu’uun akka hojjechuu danda’an hubatameera.

Dooktar Dabratsiyoon itti aanaa preezdaantii naannoo Tigraay ta’uun mana marichaatti kakuu raawwataniiru.

Preezdaantiin duraanii obbo Abbaay Walduun haasaa taasisaniin muudamtoota ammaa waliin dhiyeenyan akka hojjetan ibsaniiru.

Dooktar Dabratsiyoon kaabinee isaanii mana marichatati dhiyeeffachuun raggaasifataniiru. Haaluma kanaan;

  • Dooktar Addisaalam Beellamaan sadarkaa itti aanaa preezdaantiitti miseensa kaabinee,
  • Aadde Keeriyaa Ibraahiim hoggantuu Biiroo Siiviil Sarviisii,
  • Obbo Daani'eel Asaffaa hogganaa Biiroo Faaynaansii fi Karooraa,
  • Obbo Taklaay G/madin bulchaa godina kaaba dhiha Tigraay,
  • Obbo Maammoo G/igzi'aabheer bulchaa godina Tigraay jiddugaleessaa ta'uun kakuu raawwataniiru.

Mulgeetaa Atsbahaatu gabaase.