Sigiga dhoqqee Kaalifoorniyaan baay’inni namoota du’anii 17 ga’eera

Finfinnee, Amajjii 3, 2010 (FBC) Sigiga dhoqqee Kaalifoorniyaatti uumameen namoonni du’an 17 ga’uunsaanii himame.

Balaa guyyaa kaleessaa kutaa kibba bulchiinsittiitti qaqqabeen kanneen du’an malee namoonni 28 baay’ee madaa’uusaaniiti kan himame.

Kana malees, sababa balaa kanaan baay’een hanga yoonaa bakki bu’an hin-baramne jedhameera.

Caccabaan dhaqaa sigigi dhoqqee kanaan dhiibamus daandilee gugguddoo cufuun tajaajilaan ala gochuunsaa himameera.

Sababa dhoqqee kanaan hanga yoonaa manneen 100 guutumaan guutuutti wayita manca’an manneen kaan 300 ammoo miidhaan olaanaa irra qaqqabeera jedhameera.

Hojjattoonni yeroo balaas hanga yoonaa namoota 50 ol lubbu kan baraaran yoo ta’u, hojiin lubbuu baraaruu kun ammas itti-fufeera.

Kutaan ittisa balaa biyyattii iddoowwan murtaa’an namoota irraa bilisa akka ta’an daangesseera.

Bakki amma sigiga dhoqqee kanaan miidhame kun baatii tokkoon dura ibiddi cimaan keessatti ka’ee ture.

Ogeeyyiin naannoo fi haala-qilleensaa ammoo bakka ibiddi hubetti carraan balaawwan akkanaa qaqqabuu bal’aa akka ta’e ibsu.

Madda: www.bbc.com