Kwaataar Gibts waliin mari’achuu akka barbaaddu himte

Finfinnee, Amajjii 4,2010(FBC)- Kwaataar Gibts waliin mari’achuu akka barbaaddu Ministeerri Dhimma Alaashee beeksise.

Ministirri Ministeera Dhimma Alaa Kwaataar Mohaammad Biin Al Taaniin biyyi isaanii Gibts waliin mari’achuu akka barbaaddu himaniiru.

Waldhabbii waggoota 4f biyyoota lamaan jidduu ture hiikuu akka barbaadanis eeraniiru.

Gibts bara Faranjootaa 2011 kaasee rakkoo hamaa keessa akka turte kan eeran ministirichi, Arabarrattis iddoo olaanaa qabdu akka dinqisiifatanis himaniiru.

Doohan dhimma keessoo Kaayroo keessa galuu akka hin barbaannes beeksisaniiru.

Hariiron biyyoota lamaanii Mohaammad Muursin aangorraa ega buufamanii kaasee qabbanaa’era.

Gibts, Saawdii Arabiyaa, Emmireetonni Arabaa Gamtoomanii fi Baahireen; Kwaataar sororkeessummaa deeggartiin hariiroo isaanii adda kutuun isaanii ni yaadatama.

Maddi; aa.com.tr