Daandiin Saffisaa Finfinnee Adaamaa babaqaquu waan jalqabeef KM 27 isaa suphamaa jira

Finfinnee, Amajjii 4, 2010 (FBC) Daandiin ‘Aspaaltii’ Saffisaa Finfinnee Adaamaa waggaa sadan baranaa xumuramee tajaajila eegale babbaqaquu jalqabuusaatiin KM 27 suphamaa jira.

Hoogganaan Interpiraayizii Daandiiwwan Kaffaltii Itiyoophiyaa Musxafaa Kadir sababa gosa biyyoo naannaa sanaan babaqqaquusaa fi baasii maallaqaa kontiraaktara daandicha hojjeteen suphamaa akka jiru himaniiru.

Tajaajilaan booda mudaa waggoota shaniif aspaalticharratti argame hunda baasii kontiraaktarichaan akka hojjetamuuf biyyattiin waliigaltee qabdi jedhaniiru.

Daandiin ‘Aspaaltii’ Saffisaa Finfinnee Adaamaa kontiraaktara Chaayinaa CCCC jedhamuun Birrii biliyoona 11 fi milyoona 200 kan hojjetamedha.

Interpiraayiziin Daandiiwwan Kaffaltii Itoophiyaa garuu miidhaa balaa konkolaataan Daandicharra ga'eef hanga yoonaa Birrii miliyoona 26 baaseera. Baacaa Goobanaatu gabaase.