Waloo Biiniyaam Haaylasillaasen boqate

Finfinnee, Amajjii 4,2010(FBC)- Walaloowwan miira biyyummaa qaban barreessuun kan beekamu Biiniyaam Haaylasillaasen boqate.

Biiniyaam walaloowwan 100 ol barreessera.

Kanneen keessaa “biheer biheerasabooch, kaf kaf inbal” ni eeramu.

Fiilmii “Aabbaay wayis Veegaas” irratti walaloon muuziqaa qindoominaa Goosaayee Tasfaayeen tabatee, Maadiingoo Aafawarq achumarratti kan sirbe “Aabbaay wayis Veegaas” hojiilee isaati.

Tiyaatira Ityoophiyaa keessattis bakka guddaa qaba ture.

Haagar Fiqiritti hoji gaggeessummaan tajaajileera. Amma lubbuun isaa dabartutti ammoo Raas Tiyaatiritti hoji gaggeessaa ture.

Kaleessa lubbuunisaa kan darbe waloo Biiniyaam, har’a Araat Kiiloo Sillaasetti awwaallameera.