Baankin Misooma Ityoophiyaa liqaa laaterraa Birrii biiliyoona 8.6 deebisiisuuf hojjechaan jira jedhe

Finfinnee, Amajjii 4,2010(FBC)- Baankin Misoomaa Ityoophiyaa liqaa laaterraa kan jalaa bade Birrii biiliyoona 8.6 deebisiisuuf hojjechaa jira.

Maallaqa kana deebisiisuuf dhaabbilee liqaa fudhatan keessa seenee amma deeggarsa hoggansaa laachutti hojjechaa jira.

Baankichi Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himetti liqaan deebi’uun isaa shakkisiisaa ta’e yookin bade waliigalaan %25.3 ga’eera.

Kun ammoo ulaagaa Baankin Biyyoolessaa Ityoophiyaa kaa’en ol ta’uusaa muul’isa.

Maallaqni yeroon deebii irra darbee ture silaa akka ulaagichaatti %15 caaluu qabu.

Kan baankichaa garuu %25.3 yookin Birrii biiliyoona 8.6rra ga’uusaa muul’isa.

Birrii liqaan laate biiliyoona 5.6 keessaa 3.6 invastimantii qonna babal’iaaf, kan hafemmoo damee oomishaaf laatera.

Daayreektarri jijjiirramaa fi koominikeeshinii baankichaa obbo Kiflee Haaylayyasuus baankichi liqaa deebi’uun irra jiraatu kana deeffachuuf garee deebisiistuu fi deeggarsaa hundeessee socho’aa jira jedhan.

Dhaabbilee deeggarsa barbaadaniif deeggarsa laachuun hojjetanii bu’a qabeeyyii ta’uun akka deebisan, kan deebisuu dadhaban ammoo meeshaaleen isaanii gurguramee maallaqni liqaan fudhatan kan kaffalamu ta’a jedhan obbo Kifleen.


Kaasayee Waldeetu gabaase.