Nageenyi waaran Daarfuuritti akka mirkanaa’u Ityoophiyaan ni deeggarti

Finfinnee, Amajjii 5,2010(FBC) –Daarfuuritti nageenyi waaran akka uumamuuf hojii mootummaan Sudaan hojjetu Ityoophiyaan kan deeggartu ta’uu Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanitti ergamaan addaa Ityoophiyaa ambaasaaddar Taqaddaa Alamuun himan.

Ambaasaaddar Taqaddaan dhimmicharratti gabaasa dura taa’aan Koomiishinii Gamtaa Afrikaa fi gargaaraa barreessaan Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii dhiyeessanirratti mari’ataniiru.

Haalli naannichaa tasgabbaa’aa fi mootummaan Sudaanis deeggarsa taasisaa jiraachuu eeraniiru.

Nageenyi Daarfuur fooyya’aa jiraachuu isaanin lammiilen buqqa’an deebi’anii qubatanii jireenya idilee isaaniitti akka deebi’aniif deeggarsi hawaasa addunyaa murteessaa ta’uun eerameera.

Mootummaan Sudaan rakkoo tasgabbii naannichaa dandamatee waliigaltee nageenyaa hojiirra oolchuuf socho’aa jiraachuun isaa kan jajjabeeffamu jedhan.

Kanaan ala Ityoophiyaan rakkoo dhiha Afrikaa, Saahilii fi naannoo Chaad jiru hiikuuf addunyaa waliin akka hojjettus ambaasaaddar Taqaddaan himaniiru.