Gamtaan Afrikaa preezdaantin Ameerikaa haasaa taasisaniif dhiifama gaafachuu qabu jedhe

Finfinnee, Amajjii 5,2010(FBC) –Gamtaan Afrikaa Preezdaantiin Ameerikaa Doonaald Traamp haasaa taasisaniif dhiifama akka gaafatan akeekkachiise.

Preezdaantichi gaafa Kamisaa baqattoota ilaalchisee Masaraa Adiitti haasaa taasisaniin gurraachotaan “balfa balfaa olii/boolii” jedhaniit turan.

Haaytii ilaalchiseefaa dubbatan kan jedhameef, preezdaantichi animoo jedhaniiru.

Ameerikaan baqattoota biyyoota balaa uumamaa, waraana, dhibeen dararamanirraa dhufaniif eeyyama jireenyaa qooda laattu, Noorweeyiifaa kan dhufan yoo simatte wayyaaf jedhan.

Baqattoota lammiilee kanneenii simachuun Ameerikaaf ba’aa malee bu’aa hin qabus jedhaniiru.

Gamtaan Afrikaa ibsa baasen haasenyi preezdaantichaa nama naasisa jedheera.

Haasaa qaanii preezdaantichi taasisaniif biyyoota Afrikaa dhiifama akka gaafatanis gamtichi gaafateera.

Bulchiinsi Ameerikaa ammaa biyyoota Afrikaaf ilaalchi qabu sirrii miti kan jedhe Gamtaan Afrikaa, biyyoonni Afrikaa bulchiinsicha waliin haasa’uuf qophii ta’uu qabus jedheera.

Maddi; BBC