Wiirtun leenjii baaburaa Bishooftutti ijaarramuufi

Finfinnee, Amajjii 5,2010(FBC) – Koorporeeshiniin Baabura Ityoophiyaa wiirtuu leenjii baaburaa ijaarsisuufi.

Eeggataan itti aanaa hoji gaggeessaa damee akkaadaamii koorporeeshinichaa obbo Abiy Geetaachaw ijaarramuun akkaadaamichaa damichaan hanqina humna namaa mudatu hiikuuf murteessadha.

Akkaadaamichi deeggarsa maallaqaa mootummaa Chaayinaarraa argame Yuwaanii miiliyoona dhibba 3 fi miiliyoona 73.15n lafa heektaara 151.7 irratti Bishooftutti ijaarrama.

Ijaarsi wiirtichaa Fulbaana bara dhuftuu kan eegalamu yammuu ta’u, waggaa lama keessatti xumuramee bara 2013 tajaajila laachuu kan eegalu ta’uu obbo Abiy himaniiru.

wiirtichi jalqaba leenjitoota amma kuma 1 simatee hojii kan eegalu yammuu ta’u, sanaan booda garuu gara kuma 3tti kan guddisu ta’a.

Ijaarsi wiirtichaa marsaa lamaan kan gaggeeffamu yammuu ta’u, kan jalqabaa lafa heektaara 16 irra qubata.

Leenjistootaa fi hojjettoota bulchiinsaa 150 amma 250 kan qabaatus ta’a.