Oromiyaan namoota hidhaman gadhiisuuf koree qulqulleessituu hundeessera –obbo Taayyee Danda’aa

Finfinnee, Amajjii 8,2010(FBC) –Oromiyaan namoota dhimma ummataaf hidhaman gadhiisuuf koree qulqulleessituu hundeessee hojjechaa jira jedhe Biiron Haqaa Oromiyaa.

Sadarkaa itti aanaa hogganaa biirichaatti itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii obbo Taayyee Danda`aan akka jedhanitti, naannichatti sababii jeequmsaatin kan himataman, kan itti murtaa’ee fi kan dhimma siyaasaan walqabate hundi mana adaabaatii dhiifamaan ni gadhiifamu.

Raakkoo bulchiinsa gaarii fi kan birootin jeequmsaan kan hidhaman, haal duree tokko malee akka gadhiifamaniif murtaa`eera jedhaniiru obbo Taayyen.

Ulaagaa kana keessatti namoonni nama ajjeesanii fi qaama namaa hir`isan hin hammataman jedhameera.