Muummen ministiraa Haaylamaariyaam chaansilara Jarman waliin bilbilaan mari’atan

Finfinnee, Gurraandhala 6,2010(FBC)-Muummen ministiraa Haaylamaariyaam Dassaalany chaansilara Jarman Angeelaa Meerkil waliin bilbilaan mari’atan.

Sagaleen Jarman odu himaa mootummaa Jarman Shiteefan Zaaybartin waabeffatee akka gabaasetti, qondaaltonni lamaan haala yeroo siyaasaa Ityoophiyaarratti mari’ataniiru.

Angeelaa Meerkil mootummaan Ityoophiyaa hidhamtoota gadhiisuusaa dinqisiifataniiru.

Mootummaan kana gochuun isaa dansaa akka ta’e kaasanii, tarkaanfii akkanaa akka itti fufus gaafataniiru.

Mootummaan Amajjii darbe sadarkaa federaalaatti Dooktar Mararaa Guddinaa dabalatee himannaan namoota 115 akka adda citu taasisuun gadhiisera.

Torbee darbes Iskindir Naggaa dabalatee namoota 417f; sirreeffamtootaf dhiifamni, shakkamtootaf ammoo himannaan akka adda citu murteessera.

Kaleessas himannaa obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee kan namoota 7 akka adda citu murteessera.

Mootummaa federaalatiin ala naannoleenis namoota hedduu gadhiisaniiru.