Obbo Baqqalaa Garbaafaan hiikaman

Finfinnee, Gurraandhala 6,2010(FBC) – Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni 7 hiikaman.

Koreen hoji raawwachiistuu ADWUI murtee dabarseen, jeequmsa, shororkeessummaa fi mankaraarsummaa amantaatin namoota himannaan irratti banamee fi adabbiin kan itti murtaa’ef himannaa adda kutuu fi dhiifamaan gadhiisun duraa duuban itti deemamaa turuun ni yaadatama.

Faanaa Broodkaastiing Koorporeet odeeffannoo argateen, obbo Baqqalaa Garbaa, Gurmeessaa Ayyaanaa, Addisuu Bullaallaa, Dajanee Xaafaa, Geetuu Gaarumaa, Tasfaayee Liibanii fi Bayyanaa Rudaa hidhaadhaa hiikamaniiru.

Himannaan isaanii kaleessa adda cituun isaa ni yaadatama.

Murtiin adabbii "dhaddacha jeequun" kaanirratti waggaa tokkoof, kaanirratti ammoo baatii 6f murtaa’e, boordii dhiifamaatin ilaalamee preezdaantii biyyattiitin ragga’uun, har’a gadhiifamaniiru.