Komaand Poostiin Moyyaaleetti odeeffannoo dogoggoraan lubbuun namoota sagalii darbuusaa ibse

Finfinnee, Bitootessa 2, 2010 (FBC) Naannoo Moyyaaleetti miseensonni Raayyaa ittisaa shan odeeffannoo dogoggoraa qabachuun sochii taasisaniin lubbuun namoota sagalii wayita darbu namoota 12 irratti ammoo miidhaan qaqqabuusaa Komaand Poostiin Labsii Yeroo Ariifachiisaa ibse.

Wayita ammaa Ajajaa Kumaalaa 1 dabalatee miseensonni raayyaa shan hidhata isaanii hiikkatanii too’annoo jala oolfamanii qorannoon irratti geggeffamaa akka jiru eerameera.

Jeequmsa biyyattii keessaa tasgabbeessuun nagaa uummataa eegsisuuf Labsiin Yeroo Ariifachiisaa labsamee hojiitti hiikamaa jira.

Labsicha hojiitti hiikuufis kalattiiwwan biyyattii hundumaan humnoonni nageenyaa bobba’anii dirqama isaanii raawwachaa jiru.

Jeequmsa biyyattiitti uumame akka carraa mijataatti lakkaa’uun haalicha ittumaa hammeessuuf hojii badii mataa isaaniif hidhattoota ABO naannoo Moyyaalee daangaa Itiyoophiyaa ce’anii seenan too’achuu fi qolachuufis waraanni kumaalaa tokko bakkichatti bobba’ee jira.

Haata’u malee, ajajaa waraanaa kumaalaa kanaa kan dabalate miseensonni raayyaa kumaalaa kanaa odeeffannoo dogoggoraa qabachuun sochii taasisaniin hawaasa naannichaa irratti miidhaan qaqqabeera.

Miidhaa qaqqabe kanaanis lubbuun namoota sagalii wayita darbu namootni 12 ammoo madaa’uunsaanii himameera.

Wayita ammaa ajajaa kumaalaa kanaa dabalatee miseensonni raayyaa shan hidhata isaanii hiikkatanii too’annoo jala oolfamanii qorannon irratti geggeffamaa jira.

Hojii qorannoo kanas yeroo gabaabaa keessatti xumuruun uummata kan beeksisu ta’uu Waajjirri Sekreetariyaatii Komaand Poostii Labsii Yeroo Ariifachiisaa beeksiseera.

Waajjirichi lubbuu namaa darbe fi miidhaa qaqqabe kanaaf gadda guddaa itti-dhaga’ame ibseera.