Raashiyaan birmadummaa Briitaaniyaa sarbiteetti –Tereesaa Meey

Finfinnee, Bitootessa 4,2010(FBC)- Muummen ministiraa Briitaaniyaa Tereesaa Meey Raashiyaan yaalii yakka ajjeechaa basaasaa ishee duraanii Sergee Skiriippaal ilaalchisee ibsa akka laattu gaafatan.

Hojjetaan basaasaa Raashiyaa duraanii kun Briitaaniyaa keessatti intalasaa waliin gaazii narviin yaalin ajjeechaa irratti raawwatameera.

Qorannaan gaggeeffame akka muul’isuttimmoo gaazichi kan Raashiyaa ta’ee argamuusaa Tereesaa Meey himaniiru.

Tereesaa Meey, Raashiyaan dhimmicharratti amma har'a galgalaatti ibsa akka laattu gaafataniiru.

Tereesaa Meey akka jedhaniti, faalama gaazii narvii abbaa fi intala irratti gaafa Dilbataa Saaliisbarii Wiilshaayaritti raawwatameef Raashiyaan kallattiin harka keessaa qabdi.

Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa Reeks Tiilarsan gama isaanitiin dhimmicha Raashiyaan akka raawwatte himanii, tarkaanfii cimaan Raashiyaarratti fudhatamuu akka qabus ibsaniiru.

Mooskoon garuu dubbicha maqaa balleessaa ragaa hin qabaanne jetteenitti.

Basaastichi Raashiyaaf hojjetaa ega turee booda lammummaa Briitaaniyaa argachuun Briitaaniyaaf basaasaa tureeran Raashiyaan biyya ganuun isa barbaadaa turteetti.

Inni umriin isaa waggaa 66, intallisaa isa gaafachuuf magaalattiitti argamtemmoo 33.

Tereesaa Meey akka ibsanitti gaazin narvichaa Nooviichook jedhama.

Briitaaniyaa hunda caalaa kan aarse birmadummaan ishee sarbamuudha.

Muummen ministiraa Briitaaniyaa Tereesaa Meey akka jedhanitti, imbaasin Raashiyaa ibsa akka laatuf gaafatameera.

Amma har'a galgalaatti deebii laachuu baannan itti gaafatamummaan Raashiyaarra bu’ee, tarkaanfin itti aanu cimaa ta’a jedhaniiru.

Tereesaa Meey Raashiyaa gaafachaa kan jiran, Raashiyaan beekaa raawwachuu yookin gaazin narvichaa harkaa ba’ee qaama biraa harka galuudha.

Dubbichi cimnaan qoqqobbii biyyoota Awrooppatiin ala waancaan addunyaa 2018 Raashiyaan qopheessitus hirmaattota dhabuun isaa hin oolu.

Abbaa fi intalli amma of hin beekan; hoospitaala ciisaniiru.

Maddi; BBC