Kibba Walloo aanaa Lagaambootti balaa konkolaataa qaqqabeen lubbuun namoota 38 darbe

Finfinnee, Bitootessa 4,2010(FBC)-Balaa konkolaataa kibba Walloo aanaa Lagaambootti kaleessa qaqqabeen lubbuun namoota 38 darbe.

Waajjirri Dhimmoota Koominikeeshinii aanichaa akka beeksisetti balichaan namoonni 10 cimaa fi salphaa miidhamaniiru.

Namoota lubbuu isaanii dhaban keessaa 28 dhiira, 10 ammoo dubartoota.

Hedduun isaanii barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo turan.

Itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa Lagaamboo Koomaandar Muhaammad Ahimad akka himanitti, balichaan namoonni miidhaman dhaabbata yaala dhiyeenyatti argamutti deeggarsa argachaa jiru. Kan humnaa ol ta’an ammoo gara hoospitaala Daseetti yaalaf ergamaniiru.

Konkolaatan geejiba ummataa namoota 48 fe’e magaalaa Makkaanasalaamirraa gara Daseetti osoo imaluuyi balichi qaqqabee namoonni kan miidhaman.

Balichi aanaa Lagaamboo ganda 07, bakka addaa Gannatee Salaambartti, konkolaatichi daandirraa miliqee hallayyaa meetira 5tti gadi kufuu isaatini.