Lakkoofsa lammiilee Mooyyaaledhaa buqqa’an dabaluun bu’aa argachuuf carrraaqqamaa jira- ambaasaaddar Diinaa

Finfinnee, Bitootessa 12,2010(FBC)- Lakkoofsa lammiilee Mooyyaaledhaa buqqa’an dabaluun bu’aa diinagdee fi siyaasaa argachuuf carrraaqqamaa jiraachuu Keeniyaatti ambaasaaddarri Ityoophiyaa Diinaa Muftiin himan.

Ambaasaaddar Diinaa Muftiin Faanaa Broodkaastiing Koorporeet waliin turmaata taasisaniin dhaabbileen miidiyaa fi deeggarsaa tokko tokko gochaa akkanaa raawwachaa jiraachuu himaniiru.

Taatee Mooyyaaletti mudateen booda lammiilen Ityoophiyaa gara Keeniyaa baqachuu kan himan ambaasaaddar Diinaa Muftiin, lakkoofsa isaanii himuun garuu qaama kamiifuu rakkisaadha jedhan.

Lammiileen qubannaa keessa ammuma jiran, kan maatii isaanii Keeniyaa bira dhaqanis jiraachuu himu.

Lakkoofsa kanas kaan deeggarsa sirrii argachuuf, kaan ammoo lakkoofsa sirrii hin taane himuun bu’aa siyaasaa fi diinagdee argachuuf carraaqaa jiraachuu himu ambaasaaddar Diinan.

Lammiileen Ityoophiyaa gara Keeniyaa baqatan, qubannaa mijataa hin taane keessa turuu isaaniis himaniiru.

Yeroo ammaas jaarsoliin naannoo buqqaatota arganii tasgabbeessuu isaanitiin, daa’immanii fi jaarsoliin gara biyyaa deebi’aa jiraachuu ambaasaaddar Diinan himaniiru.

Dhaabbileen deeggarsaa tokko tokko lakkoofsa namoota gara biyyaa deebi’an osoo hin taane, kan ba’an jajjabeessaa, kan deebi’anis akka hin deebinetti lakkoofsa dabaluun faayidaa argachuuf dhimma itti ba’aa jiru jedhan.

Ammuma gochaan lakkoofsa ida’uu dhaabbilee miidiyaa fi deeggarsaa hir’achaa deemu, shakkiin lammiilee hir’achaa lakkoofsi lammiilee deebi’anii dabalaa akka deemu abdii qabnas jedhan.