Muummeen miniistiraa bora qaamolee hawaasaa garaa garaa waliin ni mari’atu jedhame

Finfinnee Ebila 6,2010 (FBC) Muummichi miniistiraa Dooktar Abiy Ahmad boru galma bar- kumeetti qaamolee hawaasaa kuma 25 waliin ni mari’atu jedhame.

Mariicha irratti hoggaantootni mootummaa,abbootin amantaa,Jaarsoliin biyyaa, abbootin gadaa, fi dargaggoonni kan hirmaatan ta’uu ibsameera.

Waltajichi dubbii ijoo “Jaalalaa fi Tokkummaa” jedhuun kan raawwatu ta’uu Miniistirri Komunukeeshinii Dooktar Nagarii Leencoo ibsa kennaniiru.

Miniistirichi ibsa kennaniin sirna ijaarsa dimookiraasii fi misooma biyyaa ariifachiisuf waliin jireenya fi jaalala irratti xiyyeeffannoon ni hojjetama jedhaniiru.

Waltajjiin boruu walitti dhufeenya fi tokkummaa ummataa cimsuuf kan kaayyeeffatee ta’uu Dooktar Nagariin eeraniiru.