Caffeen Oromiyaa Muudama Haaraa kenne

Finfinnee, Ebila 7, 2010 (FBC) Caffeen Yaa'ii Idilee 7ffaa waggaa 3ffaa bara hojii 5ffaa oolmaa isaa guyyaa lammaffaatiin Wixinee Labsii Oromiyaa Broodkaastiing Neetwoork (OBN) hundeessuuf bahe fi Wixinee Labsii Bulchiinsa Faayinaansii Mootummaa Naannoo Oromia lakkoofsa 156/2002 fooyyessuuf bahe mirkaneessee jira.

Itti-aansuunis muudama haaraa kennuun yaa'ichi goolabee jira.

Haaluma kanaan:

1.Obbo Addisuu Araggaa Walitti-qabaa Boordii OBN
2.Obbo Warquu Gaachanaa Daayirektara Olaanaa OBN
3. Aadda Mohabuubaa Hasan Af-Yaa’ii I/A Caffee Oromiyaa
4. Obbo Dasaa Bulchaa Pirezedaantii Mana-murtii Waliigala Oromiyaa fi
Obbo Mohaammed Nuuree I/A Pirezdaantii Mana-murtii Waliigalaa Oromiyaa ta'uun muudamaniiru.