Biriteen haleellaan Sooriyaa irratti karoorfame biraan akka hin-jirre ibsite

Finfinnee, Ebila 7, 2010 (FBC) Ministirri Dhimma Alaa Biriteen Boris Joonsan Biyyoonni dhihaa karoora halleellaa misaa’elaa dabalataa akka hin-qabnee fi Damaasqoon meeshaa waraanaa keemikaalaa deebitee yoo fayyadamte maloota kaan akka barbaadan ibsan.

Ameerikaa, Firaans fi Biriteen sanbat-duraa haleellaa gaasii summii torban tokko dura biyyattii keessatti raawwatame ijaa ba’uuf kaleessaa misaa’elaan rukutaniiru; biyyoonni sadan kunniin Pireezdaant Basher al-Asadiin aangoorraa buusuun kaayyoo isaanii akka hin-taane ibsaniiru.

Halleellaan kun Pireezdaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin akka milkaa’inaatti jajameera; haata’u malee, Damaasqoo fi michoonni ishee gocha jeequmsaa biyyoota dhihaan Asaadii fi michuu isaanii Ruusiyaa irratti raawwatamedha jechuun fudhatama kan hin-qabnee fi seeraan ala ta’uu ibsiteetti

Itti-aanaan Ministira Dhimma Alaa Sooriyaa Fayisal Mekdad Damaasqootti too’attoota Meeshaa Waraanaa Keemikaalaa Biyyoolessaa waliin, qondaaltonni Ruusiyaa fi nageenyaa Sooriyaa olaanoo bakka argamanitti, naannoo sa’aatii sadiif mari’ataniiru. Too’attoonni kunniin bakka balaan gaasii summii kun itti bu’eera jedhame kana ilaaluuf yaalii godhanii akka turan himameera.

Mooskoon biyyoonni dhihaa takaanfii kana osoo hin-fudhatin bu’aa qorannoo eeguu dadhabuu isaaniif qeeqxeetti.

Madda: https://www.reuters.com