Yuugaandan humna nagaa eegsisaa 1 fi 800 ol Soomaaliyaatti ergite

Finfinnee, Ebila 8,2010(FBC)- Yuugaandan Soomaaliyaatti humna nagaa eegsisaa Gamtaa Afrikaa deeggaruuf loltoota kuma 1 fi 800 ol ergite.

Loltoonni haaraa gara Soomaaliyaa ergaman 1822 kanneen, humna nageenyaa kanaan dura biyyattiitti hojii walfakkaataa hojjechaa kan turan kan bakka bu’an ta’a.

Loltoonni Yuugaandaa haaraa gara Soomaaliyaatti nagaa kabachiisuuf ergaman, Soomaaliyaatti humna nagaa kabachiisaa Gamtaa Afrikaa “AMISOM” kuma 20 ol waliin bobba’uun tajaajila laatu.

Raayyaan ittisaa Yuugaandaa kunis magaalaa Mooqqaadishoorraa fageenya kiiloo meetira 30rratti kan argamtu magaalaa Arabiiskaa buufatasaa godhata.

Humni nagaa kabachiisaa kunis gara Soomaaliyaatti ergamuu isaatin dura baatii 6f leenjii fudhateera.

Ergama nagaa kabachiisaa Soomaaliyaaf Yuugaandan loltoota 6,000 gumaachuun biyyoota kaan ni duursiti.

“AMISOM” kaleessa Moqqaadishootti waltajjii gaggeessen humna nagaa eegsisaa isaa dhawaata hir’isuun, caasaa nageenyaa Soomaaliyaa cimsuuf waliigaleera.

Nagaa eegsisichi kana murteessus, taba kubbaa miillaa istaadiyamiitti gaggeeffamaa ture irratti balaa boombii qaqqabeen lubbuun namootaa darbeera.

Maddi; CGTN