Waltajjiin marii koomiishinii ministirootaa Ityoo Saawdii gaggeeffamaa jira

Finfinnee, Ebila 8,2010(FBC)- Waltajjiin marii koomiishinii ministirootaa Ityoo Saawdii 5ffaan gaggeeffamaa jira.

Waltajjiin marichaa waggaatti al tokko kan gaggeeffamu yammuu ta'u, mariin 5ffaan har'a magaalaa Finfinnee Hoteela Sharaatanitti taa’amaa jira.

Jilli Saawdii ministir deettaa qabeenya beelladaa, naannoo bishaanii fi qonnaa Hamiid biin Abdulaaziiz H. Albaatishaan duurfamu gitasaa Ityoophiyaa waliin mari'achaa jira.

Ministir deettaan Ministeera Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Dooktar Kabaa Urgeessan hariiron biyyoota lamaanii kan waggoota dheeraa ta'uu kaasanii, daldalaa fi invastimantiin caalman waliin hojjechuu akka barbaachisu kaasaniiru.

Mariin 5ffaa kun hariiroo diinagdee, hawaasummaa, aadaa fi fayyadamtummaa waliinii cimsuurratti kan xiyyeeffate.

Waltajjiin marii koomiishinii waliinii 4ffaan Sadaasa 2007 magaalaa Saawdii Arabiyaa Riyaaditti gaggeeffameet ture.

Yeroo sanas qorannoo ogeeyyonni dhiyeessanirratti mari’achuun, hariiroo biyyoota lamaanii daran cimsuuf waliigaluun isaanii ni yaadatama.