Traamp dhuma ji’a kannarratti Preezdaant Naayijeeriyaa Buhaarii waliin ni mari’atu jedhame

Finfinnee Ebila 8,2010 (FBC) Doonald Traamp gita isaanii Naayijeeriyaa Muhaamad Buhaarii waliin dhuma ji’a kanaarratti ni mari’atu jedhame.

Dureewwan kunneen torbee lamaan har’aa ni mari’atu.

Dubbii himaan masaraa adii Saaraa Sandiras, Doonaald Traamp preezdaant Buhaarii waliin dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii cimsan irratti ni mari’atu jedhaniiru.

Shoroorkeessummaa,fooyya’insa guddina diinaagdee fi yaaddoo nageenyaa fi tasgabbii mata dureewwan marii ni ta’a jedhameera.

Kana malees  gahee duursummaa Afrikaa Lixaa Naayijeeriyaa cimsuun haala danda’amu irratti ni mari’atu jedhamee eeggama.

Madda: CGTN Africa.