Mootummaan dhaaba siyaasaa Adda Dimookiraatawaa Oromoo waliin marii eegale

Finfinnee, Caamsaa 6,2010 (FBC) –Mootummaan Federaala Dimookiraatawa Rippaabilika Ityoophiyaa dhaaba siyaasaa Adda Dimookiraatawaa Oromoo waliin marii eegaluu  beeksiise.

Ministeerri Dhimmoota kominikeeshinii Federaalaa Faanaa Broodkasting Koorporeetif ibsa ergeen, Mootummaan FDRI nageenya biyyaa tasgabbeessuf sochii garaa garaa taasisaa jiraachun ni beekkama.

Dhaabbilee siyaasaa heera mootummaa biyya keenyaa kabajanii karaa nagaayan ijannoo siyaasaa isaanii tarkaanfachisuu warreen barbaadanif waamicha taasisuun ni yaadatama.

Bu’uruma kanaan hooggantoota mootummaa olaanoo waliin teessoo isaa biyya alaa kan godhate Adda Dimookiraatawaa Oromoo(ADO) waliin marii taasise jedha ibsichi.

Addichi waamicha mootummaa irraa taasifameef fudhachuun karaa nagaayan sochii siyaasaa taasisuuf murteessuun mootummaan dinqiin ilaala jedhame.

Mariin ADO waliin taasifame kan milkaa’e fi walii galteen biyyaalessaa kan itti mirkanaa’e ta’uu ibsuun, hooggantootni addichaa yeroo dhiyootti Finfinnee galuun mariin hafe  kan taasifamu ta’uu ibsichi eeree jira.

Mootummaan gara fuula duraattis heera mootummaa karaa kabajee fi nagayaan siyaasa biyyaa isaanii keessatti gahee taphachuu warreen barbaadaniif  qophii ta’uu ibsicharratti beeksisaniiru.