Kooriyaan Kibbaa fi Kaabaa - Kaabi buufata yaalii misaa’elaa ishee cufuuf qophaa’aa wayita jirtu kanatti - marii geggeessuuf jedhu

Finfinnee, Caamsaa 7, 2010 (FBC) Kooriyaan Kibbaa fi Kooriyaan Kaabaa dachee Kooriyaa niwikilara irraa bilisa gochuuf waadaa seename dhugoomsuuf tarkaanfiiwwan barbaachisan irratti mari’achuuf Roobii borii akka wal-ga’an Ministeerri Tokkummaa Kooriyaa Kibbaa ibse.

Walga’iin kun waliigaltee Kooriyaa lamaanii Ebila 27 mallatteeffame, waraana waggoota 70n darbaniif ture barana dhaabuu fi “dachee kooriyaa Nuwikilara irraa bilisa taate” itti-fufsiisuuf waadaa seename dabalatu, hojiitti-hiikuuf tokkoon tokkoo karoorota isaa irratti akka xiyyeeffatu eereera.

Madda: https://www.reuters.com