Sirni awwaalchaa aadde Aziizaa Abdii raawwatame

Finfinnee, Caamsaa 7,2010(FBC) –Sirni awwaalchaa aadde Aziizaa Abdii Kolfee awwaalcha Muusliimaatti raawwatame.

Sirnicharratti maatii fi firoonni, hoggantoonni olaanoo naannoo fi federaalaa argamaniiru.

Aadde Aziizan sadarkaa hoggansa naannoo Oromiyaa addaddaa irratti hojjechaa turaniiru.

Aadde Aziizaan hoggantuu kutannoo fi quuqama ummataa cimaa qaban turan.

Fulbaana 2008 kaasee hoggantuu Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii, Onkololeessa 2009 kaasee hoggantuu Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa’immanii ta’uun hojjechaa turaniiru.

Qaammee 2009 kaasee ammoo hoggansa irra jiraniin miseensa koree hoji raawwachiistuu DhDUO ta’uun filatamanii tajaajilaa turaniiru.

Faanaa Broodkaastiing Koorporeet maatii fi jaallan isaanitiif jajjabina hawwa.