Muummee ministiraa Dr. Abiy hordoftoota amantaa Islaamaa maraaf Ramadaanni kan tokkummaa fi jaalalaa akka ta’u hawwan

Finfinnee, Caamsaa 8,2010(FBC)- Muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad hordoftoota amantaa Islaamaa maraaf baatiin Ramadaanaa kan tokkummaa akka ta’u hawwan.

Muummee ministiraa ibsa laataniin; baatiin soomanaa kan nagayaa, jaalalaa, waldeeggarsaa, tokkummaa, gaddaa ba’uu fi bu’aalee hafuuraa itti argamu ta’uu yaadachiisaniiru.

Namni akkuma foonin jabaa ta’e, hafuuranis nagaya argachuuf soomanni Ramadaanaa badhaasa keenya isa jabaadha jedhan.

Gaarummaan amantaa keessa jiru, jireenya idilee keenya keessattis bakka guddaa qaba jedhan muummee ministiraa Dooktar Abiy.

Soomanni Ramadaanaammoo gaarummaan sun kan itti calaqqisiifamu keessaa tokko akka ta’e ibsaniiru.

Baatii kana keessas hordoftoonni amantaa Islaamaa nagaa fi jaalala, badhaadhina biyyaaf akka kadhatan gaafataniiru.

Soomanichaan ofiin araaramnee gara Uumaatti kan itti garagarru waan ta’eef, waan biyyaa fi ummataaf tolu qamatamaadhan lafa qabsiisuuf nu gargaara jedhan muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad.

Ummanni keenya barootaf jaalala, gamtoomaa fi tokkummaadhan akkuma waliin jiraachaa ture, aadaan gaariin kuni akka fulla’u soomana Ramadaanatiin yaadachuun ni barbaachisa jedhan.

Muummee ministiraa soomanni Ramadaanaa hamaan kan itti badu, kan nagayaa fi tokkummaa, kan gammachuu fi jaalalaa akka ta’u hawwuu isaanii Waajjirri Muummee Ministiraa ibseera.