Kongoon namoonni haaraa 6 Ibolaan qabamuu isaanii beeksifte

Finfinnee, Caamsaa 14, 2010 (FBC) Ministeerri Fayyaa Kongoo biyyattiin talaalii kennuu har’a guyyaa lammaffaatti wayita jirtutti, namoonni haaraa 6 Iboolaan qabamuu isaanii fi kaan 2 ammoo sadarkaa shakkiirra akka jiran beeksiseera.

Hojjattoonni fayyaa hedduu magaalaa guddiittii Bulchiinsa Kibba-Lixa biyyattii Mabandakaa keessaa talaalii fudhataniiru.

Ministeerri Fayyaa biyyattii akka jedhetti yeroo ammaa namootni 28 vaayirasichaan faalamuun isaanii mirkanaa’eera. Namoonni 21 ammoo tarii qabamuu hin-oollan kan jedhuun, akkasumas 2 sadarkaa shakkii keessa jiru. Baay’inni namoota du’anii ammoo 27 irra ga’eera.

Hojjataan Fayyaa Ezelaa Elange “Doktaroonni fi Narsoonni talaallii fudhatan amma gara buufataalee baadiyyaa bakka weerara kanaatti dhaabbatanii gargaarsaaf deemuu akka danda’an abdii qaba” jedhaniiru.

Federeeshiniin Fannoo Diimaa Idil-addunyaa fi Hawaasa Addeessa Diimaa Koongoo keessaa tatamsa’inni isaa baay’ee kan jedhamu irraa fagoo akka deeme akeekkachiiseera. Hawaasi akka of eeggatu, awwaalchis of eeggannaan akka raawwatamu xiyyeeffannoo kennee hubachiiseera.

Madda: https://www.washingtonpost.com