Bulchiinsi magaalaa Adaamaa dargaggoota 59 leenjidhaaf gara Chaayinaa erge

Finfinnee, Caamsaa 14, 2010 (FBC)- Bulchiinsi magaalaa Adaamaa dargaggoota 59 leenjidhaaf gara Chaayinaa erguu beeksiise.

Dargaggoonni kunniin ji'oottan 6'f leenji'anii gara biyyaatti yommuu deebi'an paarkii industirii Adaamaa keessatti carraan kennameefii dargaggoota carraan uumamuuf leenjii leenjisummaa kan kennan ta'uun ibsameera.

Dabalataanis bulchiinsi magaalaa Dhaabbata Sunshine Ityoophiyaa waliin ta'uun dargaggoota kuma 17’f carraa hojii uumuuf hojjechaa jiraachuu bilchiinsi magaalichaa beeksiseera.

Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Aadde Ilfinesh Bayeechaa, walitti hidhamiinsa carraa hojii taasifamaa jiru keessaa tokko yoo ta'u, industirii teeknooloojii ammayyaa  qopheessuuf abbootii qabeenyaa Chaayinaa mariisisuun hanga ammaatti dargaggoota 215 ta'an Chaayinaatti akka leenjifaman taasifamee jira jedhaniiru.

Dargaggoota carraa kana argatanis gara biyyaatti deebi'uun fayyadamummaa ofii fi ummata keenyaaf kan hojjetan ta’uu ragaan waajjira kominikeeshinii magaala Adaamaa irraa argame ni ibsa.