Imaammanni barnootaa fi leenjii, mirga barachuu lammiilee kabachiisera –Ministeera Barnootaa

Finfinnee, Caamsaa 15,2010(FBC) –Imaammanni barnootaa fi leenjii Ityoophiyaa mirga barachuu lammiilee kan eege jedhan ministirri Ministeera Barnootaa Dooktar Xilaayee Geetee.

Waggoottan darbanitti hojiilee damichaan hojjetameen, qaqqabama barnootaa mirkaneessuun danda’ameera jedhan ministirichi.

Hayyoonni FBCn dubbise gama isaanitiin, qaqqabama barnootaarratti hojjetamus, qulqullinaaf xiyyeeffannaan yoo hin laatamin jijjiirramni barbaadamu dhufuun ni ulfaata jedhaniiru.

Ministirichi lammiileen miiliyoonni 29 yeroo ammaatti barnootaa fi leenjiirra akka jiran kaasaniiru.

Barsiisonni kumni 20 ammoo koolleejjota barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa keessa barsiisaa jiru.

Barattoonni miiliyoonni 1.4 barnoota teeknikaa fi ogummaa barachaa jiru.

Lammiileen kumni dhibba 8 ol ammoo barnoota sadarkaa olaanaa hordofaa jiru.

Waggaa waggaadhan ebbifamtoonni kumni dhibbi 1 ol barnoota isaanii xumuranii gara hojii galu.

Yeroo ammaa dhaabbileen barnoota olaanoo 40 ol qaqqabaniiru; kun ammoo simannaa barattootaa fi humna nama baratee dabalaa jira jedhan ministirichi.

Rakkoo qulqullinaa mudatu hiikuuf sadarkaa sadarkaadhan hojjetamaa jiraachuu Dooktar Xilaayeen himaniiru.