Ministeerichi ambasaaddaroota murtaa’an bakka jijjiiruu isaa ibse

Finfinnee, Caamsaa 15, 2010 (FBC) Ministeerri Dhimma alaa sababoota gara-garaan ambaasaaddaroota murtaa’an waamuu fi bakka jijjiiruu raawwateera.

Haala kanaan, Ambaasaaddar Amin Abdirqaadir Riyaadii gara Aljeeriyaatti jijjiiramuu isaanii fi achittis ambaasaaddara abbaa aangoo guutuu ta’uun akka hojjatan ibsameera.

Ambaasaaddar Wubishat Damissee ammoo Koonsilaa Jiddaadhaa gara waajjira muummee akka dhufan waamamaniiru.

Aljeeriyaatti ambaasaaddara abbaa-aangoo guutuu kan turan Ambaasaaddar Solomoon Abbabaas haala wal-fakkaatuun, gara Naayijeeriyaatti kan jijjiiraman yoo ta’u, Ambaasaaddar Giruum Abbaay ammoo Mooskoodhaa gara Biraasals, biyyoota Baltikii fi Beniluuksitti jijjiiramaniiru.

Mootummaan biyyoota kanneen waliin hariiroon akka cimu cimsee hojjataa akka jiru ministeerichi ibseera.