Ameerikaa Iiraan qoqqobde

Finfinnee, Caamsaa 15,2010(FBC)- Ameerikaan hoggansa olaanoo Waardiyyaa Warraaqsa Iiraan qoqqobde.

Sababiin qoqqobbii ammaa Iiraan, Haawtii Yaman gargaaraa jirtiini.

Akka Ameerikaan jettutti, Iiraan Haawtii Yaman ogeeyyii waraanaa fi miisaa'ela dhiyeessuun gargaaraa jirti.

Deeggarsa Iiraan kanaan Haawtiiwwan Yaman magaalota Saawdii Arabiyaa fi bu'uuraalee misoomaa boba'aa ishee rukutuuf yaalaniiru.

Iiraan deeggarsa miisaa'elaa Haawtii Yamaniif taasistuun qofa osoo hin taane, sagantaa nuukleera isheetinis Ameerikaadhan walitti bu'aa jirti.

Qoqqobbiin amma Ameerikaadhan Iiraanirra kaa'me kun hoggansa Waaardiyyaa Warraaqsa Iiraan olaanoorratti kan xiyyeeffate.


Maddi; Aljaziiraa