Maayik Poompiyoon boru Chaayinaa akka daawwatan affeerraman

Finfinnee, Waxabajjii 06,2010 (FBC)- Miniisteerri Dhimma Alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoon boru affeerraa gitni isaanii Waang Yii taasiisaniifin Chaayinaa kan daawwatan ta’uu Dubbi Himaan Ministira Dhimma Alaa Chaayinaa Geeng Shuwaang beeksiisan.

Yeroo daawwii kanattis hariiroo biyyoota lamaanii fi idil addunyaa akkasumas dhimmoota naannoo irratti ni mari’tu jedhan Geeng.

Daawwin kun waltajjii seena qabeessa dureewwan Ameerikaa fi Kooriyaa Kaabaa Siingaapooritti gaggeesanitti aanee isa jalaqabaati.

Poompiyoon sagantaa gara Rippaabilika Kooriyaatti imaluun gita isaanii Kaang Kiyaang Whaa waliin mari’achuu akka qabanis ibsaniiru.

Ministeerri Dhimma Alaa See’ol Poompiyoo fi Kaang Jaappaan dabalatee waltajjii hariiroo waliinii irratti marii’atan qabaachuu beeksiistee jirti.

Maayik Poompiyoon erga ji’a Eebila keessa gara hooggansa waajjirichaatti dhufanii diipoloomaatii olaanaa Ameerikaa jalqabaa Rippaabilika Kooriyaa daawwatan ta’u jedhame.

Maddi: CGTN