Mariin hayyootaa fi hoggansa naannoo Amaaraa gaggeeffamaa jira

Finfinnee, Waxabajjii 6,2010(FBC) - Hayyoonni Amaaraa hoggansa biirolee waliin magaalaa Baahir Daaritti mari'achaa jiru.

Waltajjiin isaanii misooma naannichaa deeggaruurratti kan xiyyeeffatu yammuu ta'u, preezdaantiin naannichaa obbo Gadduu Aandaargaachaw bakka aragamanitti gaggeeffamaa jira.

Naannichatti muuxannoon hayyoota waliin hojjechuu xiqqaa akka ture waltajjichaan ka'eera.

nikk.png

Amma garuu karoorota addaddaarratti mariin hayyoota 300 ol hirmaachise gaggeeffamaa jiraachuun ka'eera.

Waltajjiin marii hayyootaa fi hoggansa naannichaa hirmaachisaa jiru kun, karooraa fi qorannaa qofa osoo hin taane, maloota hojiirra oolmaas kan qabatan ta'uun ibsameera.