Traamp biyyootni miseensa NATO baajata dhibbeentaa 4 gumaachuu qaban jedhan

Finfinnee, Adoolessa 05,2010(FBC)-Biyyootni miseensa Dhaabbata Waadaa Atilaantik Kaabaa (NATO) baajata dhaabbatichaaf Ramadan dabaluu qabu jedhan Preezdaantin Ameerikaa Doonaald Traamp.

Biyyootni miseensa garee kanaa baajata ittisaa waggaa isaanii irraa dhibbeentaa lama qofa ramadaa turan gara dhibbeentaa afuriitti ol guddisuu qabu jechuun Traamp gaafataniiru.

Waltajjiin dhaabbatichaa Beeljiyeem Biraasilsitti taa’amaa jira.

Traamp biyyoota miseensa dhaabbatichaa biroo irraa dhiibban guddaan kan jiru Ameerikaa irra jedhaniiru.

Barreessan Olaanaa NATO Jeens Stooltenbarg gama isaanitiin biyyootni baay’en baajata dhaabbatichaaf ramadamu ol guddisuu barbaadu jedhaniiru.

Bara kanatti yoo xiqqaate biyyootni miseensa NATO saddeet humna ittisa dhaabbatichaaf baajata waggaa isaanii irraa dhibbeentaa lama kan gumaachan ta’uu waadaa galaniiru jedhan barreessan Olaanaa dhaabbatichaa.

Biyyootni baay’en ammoo bara faraanjootaa 2024 raawwachuuf akka karoorfatan Stoolteebaarg koonfaraansii Braasiils irratti gaggeeffamaa jiru irratti dubbataniiru.

Kurmaana jaarraa kanaatti biyyootni baay’en baajata isaanii irraa biiliyoonan ni gumaachu jedhamee eeggama jedhaniiru.

Maddi: Aljeeziraa

Finfinnee, Adoolessa 05,2010(FBC)-Biyyootni miseensa Dhaabbata Waadaa Atilaantik Kaabaa (NATO) baajata dhaabbatichaaf Ramadan dabaluu qabu jedhan Preezdaantin Ameerikaa Doonaald Traamp.

Biyyootni miseensa garee kanaa baajata ittisaa waggaa isaanii irraa dhibbeentaa lama qofa ramadaa turan gara dhibbeentaa afuriitti ol guddisuu qabu jechuun Traamp gaafataniiru.

Waltajjiin dhaabbatichaa Beeljiyeem Biraasilsitti taa’amaa jira.

Traamp biyyoota miseensa dhaabbatichaa biroo irraa dhiibban guddaan kan jiru Ameerikaa irra jedhaniiru.

Barreessan Olaanaa NATO Jeens Stooltenbarg gama isaanitiin biyyootni baay’en baajata dhaabbatichaaf ramadamu ol guddisuu barbaadu jedhaniiru.

Bara kanatti yoo xiqqaate biyyootni miseensa NATO saddeet humna ittisa dhaabbatichaaf baajata waggaa isaanii irraa dhibbeentaa lama kan gumaachan ta’uu waadaa galaniiru jedhan barreessan Olaanaa dhaabbatichaa.

Biyyootni baay’en ammoo bara faraanjootaa 2024 raawwachuuf akka karoorfatan Stoolteebaarg koonfaraansii Braasiils irratti gaggeeffamaa jiru irratti dubbataniiru.

Kurmaana jaarraa kanaatti biyyootni baay’en baajata isaanii irraa biiliyoonan ni gumaachu jedhamee eeggama jedhaniiru.

Maddi: Aljeeziraa