Naannon Somaalee sirreeffamtoota 150 gadhiise

Finfinnee, Adoolessa 05,2010(FBC)-Naannon Somaalee sirreeffamtoota seeraa yakka lubbuu balleessu fi gudeeddiin hidhaman ala gadhiisuu beeksiise.

Itti Gaafatamaan Biiroo Dhimmoota Koominiikeeshinii naannichaa obbo Idiriis Ismaa’el, naannichi sirreeffamtoota gallakkisaa turuu eerun, amma namoota 150 gallakkifamuu ibseera.

Kanneen keessaa 17 miseensa Adda Bilisa Baasaa Ogaaden ta’uu himaniiru.

Namootni mana sirreessatti hafan yakka ajjeechaa fi gudeeddan warreen hidhaman ta’uu obbo Idriis ibsaniiru.

Kana booda manneen hidhaa gara mana amantaa fi tajaajila biraatti kan jiijjiiraman ta’uu eeraniiru.