Naannon Amaaraa dirree jeequmsaa akka hin taane waamichi dhiyaate

Finfinnee, Adoolessa 5,2010(FBC)- Naannon Amaaraa dirree jeequmsaa akka hin taane waamichi dhiyaate.

Sochii naannicha tasgabbeessuu keessatti ummanni mootummaadhaf deeggarsa akka taasisu hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun waamicha dhiyeessaniiru.

Naannichatti jeequmsi akka babal'atu hojjetamaa jiraachuu ragaa qabatamaan ni jiras jedhanii, ummanni olola sobaatin burjaaja'uu akka hin qabaanne dhaamaniiru.

Walitti bu'iinsa kaleessa magaalaa Dabra Maarqoositti mudateen hoteelota 3, dhaabbilee faaynaansii 2, mana 1 fi konkolaattota 10, akkasumas namoota 2rra miidhan qaqqabeera.

Namoonni miidhaman hoospitaalatti deeggarsa yaalaa argachaa kan jiran yammuu ta'u, rakkoo jiru furuuf mariin gaggeeffamee waliigalamuu obbo Nugusuun himaniiru.