Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (7013)

Finfinnee, Adoolessa 22,2009(FBC)- Malaammaltummaan shakkamanii to’annaa jala kan oolan 42 ga’aniiru.

Finfinnee, Adoolessa 22,2009(FBC)-Manni Maree Ministirootaa fooyyessa imaammata qunnamtii teeknooloojii fi infoormeeshinaa dabalatee labsiiwwan sadirratti mari’achuun murtoo dabarse.

Finfinnee, Adoolessa 22,2009(FBC)- Ityoophiyaan bara barnootaa 2010tti buufataalee baqattootaa 27tti barattoota baqattoota 34,522 barnoota sadarkaa 1ffaan fayyadamoo taasisuf hojjechaa jirti.

Finfinnee, Adoolessa 21, 2009 (FBC) Abbaan-qabeenyaa Hoteela Addis Viw ‘araaxaa’ liqeessuutti shakkaman - Obbo Abiy Abarraa har’a mana-murtiitti dhihaataniiru.

Finfinnee, Adoolessa 21,2009(FBC)- Kaabineen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa kallattii tarsiimawaa warraaqsa diinagdee Oromoo irratti mari’ate.

Finfinnee, Adoolessa 21,2009(FBC)- Abbaan Taayitaa Geejiba Oromiyaa bara 2010tti teeknooloojiiwwan hordoffii fi to'annoo tiraafikaa hojiirra oolchuuf qophaa’era.

Finfinnee, Adoolessa 21,2009(FBC)- Raammoo oomisha boqqolloorratti miidhaa geessisaa jiru dhabamsiisuuf hirmaannaan tola ooltotaa fi qonnaan bultoota cimee itti fufuu qaba jedhe Biiroon Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa.