Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (7413)

Finfinnee, Fulbaana 10, 2010 (FBC) Balaa uumamaa fi nam-tolcheen Uummata Oromoo Lubbuu isaanii dhabanii akkasumas qa’ee fi qabeenya isaani irraa buqqa’aaniif gaddi guddaan akka itti dhaga’aame Waajjirri Giddu Galeessa Dhaabbata Dimookraatawaa Uummata Oromoo ibse.

Finfinnee, Fulbaana 10,2010(FBC)- Abbaan Taayitaa Broodkaastii Ityoophiyaa miidiyaaleen kamuu gabaasa walitti bu’iinsa uuman tamsaasurraa akka of qusatan akeekkachiise.

Finfinnee, Fulbaana 09, 2010 (FBC) Itiyoo-teelekoom bilbiloota ‘mobaayilii’ neetworkii Itiyoophiyaa irratti akka galmaa’an gochuuf yeroon kenne gabaabaa ta’uusaan bilbiloonni suphaa irra jiranii fi biyya alaadhaa galanii hin-banamin jiran faayidaan ala waan ta’aniif kisaaraaf saaxilamneerra jechuun namoonni komii dhiheessan Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti himaniiru.

Finfinnee, Fulbaana 9,2010(FBC) -Deeggarsi waltumsaa lammiilee buqqa'aniif taasifamu har'as itti fufee oolera.

Finfinnee, Fulbaana 9,2010(FBC)- Wiirtun qindaa’aa dubartootaa fi daa’imman miidhaan irra ga’e tajaajila itti argatan dhaabbilee fayyaa hundatti hundeessuuf hojjetamaa jiraachuu Ministeerri Eegumsa Fayyaa beeksise.

Finfinnee, Fulbaana 9,2010(FBC)- Marii deeggarsaa Oromoo naannoo Somaalee Ityoophiyaarraa buqqa’an hirphuuf taasifamaa jirurratti, rakkinichi ummata naannolee lamaanii akka bakka hin buune ibsame.

Finfinnee, Fulbaana 9,2010(FBC)- Yaa’in waliigalaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii 72ffaan har’a waaree booda Niiw Yoorkitti gaggeeffamuu eegaleera.