Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (5588)

Finfinnee, Amajjii 13,2009(FBC) -Koonfiransiin Waldaa Dargaggoota Oromiyaa damee Finfinnee har’a magaalaa Finifnnee galma Aadaa Oromotti gaggeeffame xumurame.

Finfinnee, Amajjii 13,2009(FBC) -Paartileen siyaasaa hundi hanqinaalee waliin hojjechuurratti mul’atu hambisanii waltajjiilee qophaa’an irratti hirmaannaa si’ataa taasisuu qabu jedhame.

Finfinnee, Amajjii 13,2009(FBC) - Bara dhufuu eegalee sukkaarri biyya alaatii gara biyyaa galu akka hafu taasifamuuf akka ta’e Ministeerri Dhaabbilee Misooma Mootummaa Dooktar Girmaa Amantee ibsan.

Finfinnee, Amajjii 13,2009(FBC) - Proojaktiin marsaa jalqabaa toora daangaa biyyoota miseensa IGAD misoomsuu dandeessisu ifoomuuf akka ta’e IGAD beeksise.

Finfinnee, Amajjii 13,2009(FBC) – Ji’oottan 12n dhufanitti paarkonni indaastirii 3 Birrii biiliyoona 10.5n ijaarramuufi.

Finfinnee, Amajjii 12,2009(FBC) – Hoospitaala Yekkaatiiti 12 qofatti tajaajilli yaala balaa ibiddaa laatamaa ture, magaalota 5tti akka eegalamu hojjechaan jira jedhe Ministeerri Eegumsa Fayyaa.

Finfinnee, Amajjii 12, 2009 (FBC) Qorannoon sababa laffarra harkifachuu piroojaktoota misooma sukkaaraa eeruu fi qaamolee lafarra harkifachuusaaniif itti-gaafataman adda baasuu dandeessisu geggeeffamaa jira.