Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (6506)

Finfinnee, caamsaa 15, 2009 (FBC) Doktar teedroos Adihaanoom Daayirektara Dhaabbata Fayyaa Addunyaa ta’uun filataman.

Finfinnee, Caamsaa 15, 2009 (FBC) Filannoon Daayirektara Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Doktar Teedroos Adihaanom irratti dorgomaa jiran Jeeneevaatti geggeeffamaa jira.

Finfinnee, Caamsaa 15,2009(FBC)- Waltajjiin marii koomiishinii misooma daangaa Iityoo-Suudaan, hariiroo ummata biyyoota lameenii cimsuun rakkoolee waliin furuuf haala mijataa uumuun isaa himame.

Finfinnee, Caamsaa 15,2009(FBC)- Naannoo Oromiyaatti tajaajilli fayyaa qindaa’aan eddoo tokkoo Hospitaala Adaamaa qofatti dubartootaaf kennamaa ture, hoospitaalota 20 keessattii babal’isuuf qophiin xumuramuusaa Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa beeksise.

Finfinnee, Caamsaa 15,2009(FBC) - Waliigalteen ijaarsa daandii haaraa fi haaromsaa 19 Birrii biiliyoona 17.4 mallatteeffame.

Finfinnee, Caamsaa 15,2009(FBC) -Gumiin tokkummaa abbootii Gadaa Oromoo loogii fi miidhaa qaamaa-sammuu sababa barsiifataalee garagaraatiin dubartootarra gahaa jiran hirisuu kan dandaan murtoowwan garagaraa dabarseera.

Finfinnee, Caamsaa 15,2009(FBC) -Koonfaransiin dargaggoota Oromiyaa 11ffaan gaggeeffamuuf qophiin xumuramuusaa Biiroon Dhimma Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa fi jaarmiyaaleen dargaggoota Oromiyaa ibsan.