Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (6777)

Finfinnee, Waxabajjii 19,2009(FBC)-Koomiishiniin Poolisii Finfinnee yaa’iin hoggantoota Afrikaa amma dhumutti daandilee traafikaaf cufaa ta’an beeksise.

Finfinnee, Waxabajjii 19,2009(FBC)- Guyyaan tiyaatira addunyaa akka naannoo Oromiyaatti yeroo jalqabaatif kabajame.

Finfinnee, Waxabajjii 19,2009(FBC)- Ityoophiyaan obbo Nwaay Gabra’aab koomiishinara diinagdee Gamtaa Afrikaa ta’anii akka tajaajilaniif kaadhimamtummaan dhiyeessite.

Finfinnee, Waxabajjii 19,2009(FBC)-Ministirri Ministeera Dhimma Alaa Dooktar Warqinah Gabayyoon gitasaanii Raashiyaa Seergee Laavroov waliin hariiroo biyyoota lamaanii fi dhimmoota idil addunyaarratti mari’atan.

Finfinnee,Waxabajjii 19, 2009 (FBC) Yuunivarsitiin Wallaggaa barattootaaf dhiheessii biddeenii kan jedhuun taaksii dabalataa seeraan ala walitti qabe akka deebisu Dhaddachi Ol-iyyannaa Mana-murtii Waliigalaa Federaalaa murteesse.

Finfinnee, Waxabajjii 19,2009(FBC)- Komii fi qeeqa jijjiirama sirna barnoota afaan Oromoo kutaa 1ffaadhaa hanga kutaa 8ffaarratti ka’aa ture hiikuuf, Biiroon Barnoota Oromiyaa hayyoota waliin marii gaggeesse.

Finfinnee, Waxabajjii 19,2009(FBC)- Magaalaa Finfinneetti jiraattonni “Ameerikaa gibbii” ulaagaa isaanirraa barbaadamu guutanis jijjiirraan waggoota 4 guutuuf akka hin kennamneef ibsan.