Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (7948)

Finfinnee, Mudde 3, 2010 (FBC)Daayirektarri Olaantuu Dhaabbata Maallaqaa Idil-addunyaa (IMF) Kiristiin Laagaard daawwannaa hojiif Itiyoophiyaa dhufuuf jedhu.

Finfinnee, Muddee 2,2010(FBC)- Shawaa bahaa aanaa Booraa, ganda Sooritti balaa tiraafikaa har'a qaqqabeen lubbuun namoota 7 darbuu poolisiin beeksise.

Finfinnee, Muddee 2,2010(FBC)- Ijaarsi daandii keessoo magaalaa Amboo waggaa 4 keessatti ni xumuramaan waggaa lama dura eegalame %10 hin dabarre.

Finfinnee, Muddee 2,2010(FBC)- Qonnaan bultoota magaalaa Finfinneedhaa sababii misoomatiin buqqa’an kuma 20 ol deebisee dhaabuuf waajjirri hundaa’e Waajjirri Proojaktii Deebisanii Dhaabuu Qonnaan Bultoota Misoomaaf Kaafamanii amma ammaatti hojii hin eegalle.

Finfinnee, Muddee 2,2010(FBC)- Dargaggeessi rakkoolee jiran tasgabbiin ilaaluun furmaataf hojjechuu qaba jedhan hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Oromiyaa obbo Addisuu Araggaan.

Finfinnee, Mudde 2, 2010 (FBC) Koreen Hoji-raawwachiiftuu A.D.W.U.I walga’ii idilee isaa har’a geggeessuu jalqabeera.

Finfinnee, Muddee 2,2010(FBC)- Balfa warshaalee abaaboo keessaa ba’u xaa’oo uumamaatti jijjiiruuf Waldaa Abbootii Qabeenyaa Oomisha Abaaboo fi Al’ergii Ityoophiyaa waliin waliigalteen mallatteeffame.