Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (6302)

Finfinnee, Ebila 16,2009(FBC) – Abbaan Taayitaa Daandiiwwan Finfinnee Ganni seenuun dura ijaarsa proojaktoota daandii eegalaman xumuruu fi kan hin qaqqabne ammoo tajaajila geejibaaf mijataa taasisuuf hojjechaan jira jedhe.

Finfinnee, Ebila 16, 2009 (FBC) Bu’aan qorannoo Koomishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa waa’ee jeequmsa biyyattii mudatee turee dhiheesse koomishinichi gartummaa irraa bilisa ta’uusaa kan mul’ise ta’uu paartileen siyaasaa ibsan.

Finfinnee, Ebila 15, 2009 (FBC) Fooramiin Xaanaa 6ffaa Ajandaa Bulchiinsa Qabeenya Uumamaa Afriikaatti jedhuun Magaalaa Baahir Daaritti geggeffamaa ture haala milkaa’een xumurameera.

Finfinnee, Ebila 15, 2009 (FBC) Yuunivarsitii Paan Afriikaa Aduwaatiif guyyaa har’aa dhagaan bu’uuraa kaa’ameera.

Finfinnee, Ebila 15, 2009 (FBC) Lammilee Itiyoophiyaa Saawudii keessa jiraachaa turan garuu eyyama hin-qabne keessaa 420 gara biyyaatti deebi’uusaanii Ministeerri Dhimma alaa ibse.

Finfinnee, Ebila 15, 2009 (FBC) Godina Wallaggaa Bahaatti misooma jallisii marsaa jalqabaatiin oomishni kuntaala mliyoona 10.4 waliitti qabameera.

Finfinnee, Ebila 14,2009(FBC) -Rakkoon qulqullina barnoota biyyattiirratti muul’atu bal’aa fi xiyyeeffannaa kan barbaadu jedhame.