Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (7445)

Finfinnee, Fulbaana 10,2010(FBC)-Itti gaafatamaan damee ijaarsaa fi siyaasa federaalaa biiroolee fi n/alaa obbo Fiqaaduu Tasammaan gaazexeessitootaf ibsa keennaniin, ummata balaa uumamaa fi namtolcheen haala hin taaneen qe’ee isaarraa buqqa’ee iddoo isaatti deebisanii dhaabuuf gama mootummaa naannolee lamaanii fi fedaraalaan hojjetamaa jira jedhan.

Finfinnee, Fulbaana 10,2010(FBC)-Ijaarsa daandii ariitii Baatuu Arsii Nageellee jalqabsiisuuf adeemsi caalbaasii eegamaa jira.

Finfinnee, Fulbaana 10,2010(FBC)- Manni Maree Nageenyaa yaada fooyyessaa nagaa kabachiisaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanirratti Ityoophiyaan dhiyeessite raggaasise.

Finfinnee, Fulbaana 10,2010(FBC) - Oolmaa guyyaa har’aatin, deeggarsi lammiilee sababii walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee Ityoophiyaatin buqqa'aniif taasifameen, Birrii miiliyoonni 16.7 ol walitti qabamuu isaa hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaan himan.

Finfinnee, Fulbaana 10,2010(FBC)- Godina Baalee magaalaa Gindhiiritti waltajjiin marii nageenyaa gaggeeffame.

Finfinnee, Fulbaana 10,2010(FBC)- Eejansiin Misooma Idil Addunyaa Ameerikaa (USAID) deeggarsa proojaktii Doolaara Ameerikaa miiliyoona 40 Ityoophiyaaf laate.

Finfinnee, Fulbaana 10, 2010 (FBC) Paarlamaan Itiyoophiyaa fi Sudaan waliin hojjachuuf waliigaltee walii mallatteessaniiru.