Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (5793)

Finfinnee, Gurraandhala 9,2009(FBC) –Abbootiin qabeenyaa damee indaastirii oomishaarratti bobba’anii, gabaa alaatiif oomishaalee isaanii dhiyeessuu dhabuu isaanitiin, daldala alaarraa galiin argamuu qabu irraa osoo hin argamin hafeera.

Finfinnee, Gurraandhala 9,2009(FBC) – Proofeesar Riichaard Paankirust umriisaanii 90ffaatti boqatan.

Finfinnee, Gurraandhala 9,2009(FBC) -Wallagga bahaa fi Horroo Guduruutti oomisha jallisiirra qorri bu’uu isaatin callaa dhabame bakka buusuuf, qonnaan bultoonni jallisii marsaa 2ffaa hojjechaa akka jiru himame.

Finfinnee, Gurraandhala 9,2009(FBC) -Waltajjiin sochii haaromsa gadi fageenyaa liigii dubartoota DhDUO kaleessa magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti jalqabameera.

Finfinnee, Guraandhala 08, 2009 (FBC) Filannoowwan rakkoo manaa hiikuu dandeessisan hojiitti hiikuuf qorannoowwan dabalataa geggeeffamaa akka jiran Ministira Deetaan Misooma Magaalaa fi Manneenii Obbo Damissee Shittuu himan.

Finfinnee, Guraandhala 08, 2009 (FBC) Paartiiwwan siyaasaa wixinee ‘danbii’ marii fi waliigaltee tokko waliin ta’anii qopheessuuf waliigalteerra qaqqabaniiru.

Finfinnee, Gurraandhala 8,2009(FBC) – Yuunvarsiitiin Haramaayaa misoomni sulula qindaa’aa hojiirra oolchaa jiru bu’aa buusaa akka jiru beeksise.