Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (6535)

Finfinnee, Caamsaa 17,2009(FBC)-Muummeen ministiraa Haaylamaariyaam Dassaalany yaa’ii Garee biyyoota 7rraatti hirmaachuuf gara Xaaliyaan qajeelan.

Finfinnee, Caamsaa 17,2009(FBC) –Yuunvarsiitiin Finfinnee Afaan Oromoon digrii dooktareetii laachuuf wixinee sirna barnootasaarratti marii gaggeesse.

Finfinnee, Caamsaa 17,2009(FBC) -Manni Murtii Federaalaa Olaanaa ogeessa dhimmoota koominikeeshinii Paartii Cuquliisaa duraanii obbo Yoonaataan Tasfaayee hidhaa cimaa waggaa 6 fi ji’a 6n akka adabamu murteesse.

Finfinnee, Caamsaa 17, 2009 (FBC) -Iddoon hojii balaa kamiyyuu irraa walabaawaa, fayyaa ta'ee fi hundaaf mijataa ta'e uumuudhaaf bakkoonni hojii fi indaastiriiwwan gahee isaanii bahachuu qabu jedhame.

Finfinnee, Caamsaa 17,2009(FBC)- Rooba Gannaa bara kanaa fayyadamuun biqiltuu biiliyoona 3 ol dhaabudhaaf karoorfamee hojjatamaa akka jiru Biiroon Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa hime.

Finfinnee, Caamsaa 17,2009(FBC)- Imaammata fayyaa dhibee duursanii ittisuurratti hojii hojjetameen biyyattiin milkooftetti jedhe Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa.

Finfinnee, Caamsaa 17,2009(FBC)- Kutaaleen walakkaa dhiha biyyattii rooba itti fufiinsa qabu akka argatan Eejansiin Meetrooloojii Biyyoolessaa ibse.