Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (7013)

Finfinnee, Adoolessa 19, 2009 (FBC) Sirna Hajii bara kana geggeeffamuuf jiru waliin wal-qabatee imalli gara Mootummaa Naannoo Tigraay Masjiida Najaashiitti taasifamuuf akka jedhu Manni- maree Dhimmoota Islaamaa Federalaa beeksise.

Finfinnee, Adoolessa 19,2009(FBC)- Saawdii Arabiyaan lammiileen biyya alaa eeyyama jireenyaa fi hojii hin qabne biyyattii gadhiisanii akka ba’aniif dabalataan ji’a tokko laatte.

Finfinnee, Adoolessa 19,2009(FBC)- Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti ijaarsi manneen waliin jireenyaa eegalamee ture addaan citeera.

Finfinnee, Adoolessa 19,2009(FBC)- Godina Arsii aanaa Jajuu ganda Alaagaa Dooreetti rooba cimaa rooben, lolaan uumamee ijaarri bishaanii cabsuun, oomishti maasirra ture heektaarri 23 fi walakkaan manca’e.

Finfinnee, Adoolessa 19,2009(FBC)- Dawaawwan biyya keessatti hin argamne bal’inaan alaa galchuu fi filannoowwan biroo bal’isuuf qorannaan gaggeeffame.

Finfinnee, Adoolessa 19, 2009 (FBC) Riqichi Aqaaqii mallattoon diigamuu irratti mul’ataa waan jiruuf konkolaattonni toonii 3 ol fe’an filannoowwan daandii kaan akka fayyadaman Abbaan-taayitaa Daandiiwwanii Finfinnee gaafate.

Finfinnee, Adoolessa 18,2009(FBC)- Oomishni avokaadoo Ityoopiyaa gabaa Awrooppaatti barbaadamummaan isaa dabalaa jiraatus, hammi dhiyaachaa jiru garuu baay'ee xiqqaadha jedhame.