Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (8531)

Finfinnee, Bitootessa 6, 2010 (FBC) Walga’iin Koree Hoji-raawwachiiftuu Adda Dimookraasummaa Warraaqsa Uummattoota Itiyoophiyaa (ADWUI) haala hoggansa dhaabbatichaa fi dhaabbilee biyyaalessaa gidduutti hidhata cimaa uumuun geggeffamaa kan jiru ta’uu Hogganaan Waajjira ADWUI ibsan.

Finfinnee, Bitootessa 6, 2010 (FBC) Raawwii Hojii DH.D.U.O ji’a 8ffaa Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti gamaggamamaa jira.

Finfinnee, Bitootessa 6,2010 (FBC) Boqonnaa irra kan ture Manni Maree Bakka Bu’oota uummataa hojii idilee isaa har’a jalqabee jira.

Finfinnee, Bitootessa 6,2010 (FBC) Miniisteerri Dhimma Alaa Federaalaa, Ityoophiyaa fi Jibuutii bu’uraalee misooman walitti hidhuuf sochii taasifameen Doolaarri Ameerikaa biiliyoonni 15 bahii ta’uu ibse.

Finfinnee, Bitootessa 6,2010(FBC)-Rooba Arfaasatiin kibbii fi jiddugaleessi biyyattii rooba itti fufaa kan argatan ta’uu Eejansiin Meetrooloojii Biyyoolessaa beeksise.

Finfinnee, Bitootessa 6,2010(FBC)- Boordin qorataa labsii yeroo ariifachiisaa eeruuwwan 50 hawaasarraa isa qaqqabuu hime.

Finfinnee, Bitootessa 5,2010(FBC)-Sararri baaburaa haaraa Iityoo Jibuutiin buufata gogaa Mojoon walqunnamuun, baatii 2tti koonteeynaroota kuma 2 ol alaa gara buufatichaa galchuu danda’eera.